Open/Close Menu Revista “Săptămîna”, publicaţie gen magazin!

De curînd, la Chișinău a avut loc prima sesiune de Discuții Politice la Nivel Înalt privind eficiența energetică în Republica Moldova, organizată sub auspiciul proiectului EU4Energy, componenta Guvernanță Energetică. Între subiectele de interes general puse în discuție, a fost stadiul de dezvoltare a cadrului legal în domeniul eficienței energetice în țara noastră, obiectivele ce rezultă din Directiva privind eficiența energetică, consolidarea instituțiilor responsabile de implementarea politicilor pe domeniu și adoptarea proiectului Legii privind eficiența energetică. La discuții, au participat reprezentanți ai Guvernului, Parlamentului, partenerilor de dezvoltare, industriei, instituțiilor financiare internaționale și societății civile.
Este timpul să adoptăm Legea cu privire la eficiența energetică
Potrivit Directorului Secretariatului Comunității Energetice, Janez Kopac, “toate normele dreptului european din sectorul energetic, pe care Republica Moldova, în calitate de membru al Comunității Energetice, s-a angajat să le implementeze, în special cele de pe filiera eficienței energetice, servesc unui scop semnificativ. Creșterea eficienței energetice este în interesul direct al consumatorilor. Statul și instituțiile sale trebuie să conducă acest proces. Transpunerea și punerea în aplicare în timp util a normelor privind eficiența energetică reprezintă fundamentul indispensabil.Este timpul să adoptăm Legea cu privire la eficiența energetică și să punem în aplicare normele privind eficiența energetică în clădiri”.
Oficialul european a mai precizat că „în cazul țării noastre, obiectivul principal este de a ajuta autoritățile naționale în elaborarea cadrului secundar pentru implementarea legilor aprobate în sectorul energetic ce transpun acqui-ul comunitar, angajament asumat de R. Moldova în cadrul Tratatului Comunității Energetice.” De asemenea, directorul SCE a apreciat eforturile Guvernului moldovean din ultima perioadă la capitolul elaborării și adoptării unui set de legi și acte normative sectoriale, care corespund legislaţiei europene. În context, Janez Kopač a accentuat că instituția pe care o conduce este gata și în continuare să acorde tot suportul necesar Republicii Moldova pentru modernizarea și eficientizarea sectorului energetic național.
„Eficiența energetică nu este privită ca un banal angajament, dar ca un instrument de creștere a securității energetice, diminuare a fenomenului sărăciei energetice, drept cea mai puțin costisitoare modalitate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și, totodată, generator de multiple beneficii de natură socioeconomică”, a declarat, prezent la eveniment, secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii Vitalie Iurcu.
Pe aceeași lungime de undă a fost și șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Pe­ter Michalko, care a reiterat în context: „UE este un susținător puternic al Republicii Moldova în procesul de modernizare a sectorului energetic. Facem acest lucru deoarece credem că schimbările din sectorul energetic pot avea un impact major asupra îmbunătățirii calității vieții cetățenilor moldoveni, acesta fiind scopul final al asistenței noastre în această țară”.

Ce cuprinde Inițiativa EU4Energy
De precizat că circa 73 la sută din consumul de energie electrică al Republicii Moldova este de import, în timp ce Uniunea Europeană cumpără doar 53 la sută din necesarul de curent. Asta se explică în mare parte prin decalajul normelor de eficienţă energetică. Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE pentru îmbunătățirea aprovizionării cu energie, securitate și conectivitate, precum și pentru promovarea eficienței energetice și a utilizării surselor de energie regenerabile în țările partenere din Europa de Est precum Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Acest lucru se realizează prin finanțarea de proiecte și programe care ajută la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului energetic la nivel național. Pe termen lung, aceasta face ca furnizarea de energie să fie mai fiabilă, mai transparentă și mai accesibilă, reducînd astfel sărăcia energetică și facturile la energie atît pentru cetățeni, cît și pentru sectorul privat.

Termoelectrica S.A. – un șir de proiecte în derulare
”Îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv de dezvoltare și pentru Termoelectrica S.A. la care lucrăm zi de zi, printr-un șir de proiecte în derulare, iar altele finalizate. Aici putem scoate în evidență modernizarea rețelelor termice, a instalațiilor de producere și livrare, reabilitarea Stațiilor de pompare, instalarea Punctelor Termice Individuale atît în blocuri locative, cît și în clădiri publice, iar cel mai important este implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii de livrare a energiei termice în blocurile locative”, menționează Veaceslav Eni, directorul general Termoelectrica S.A..

CategoryEveniment

© 2018 - SĂPTĂMÎNA