Contacte

Redacţia: str. str. Puşkin 22, etajul 4 – CHIŞINĂU.
Telefon 022.22.54.21, 022.22.14.52, 022.22.51.33,
IDNO 1003600035945
ISSN 1857-2332
Tel/Fax 022.22.44.61.  
PUBLICITATE: tel. 022.22.44.61