Cine-mparte, pensie îşi face

Peste 600 de pensionari din Republica Moldova
ridică o pensie cu valoarea între 20.000 şi 150.000 de
lei, în timp ce alţii 300.000 benefi ciază de o pensie
minimă de 2.000 de lei. Foştii judecători, procurori şi
deputaţi fac parte din categoria benefi ciarilor de cele
mai mari pensii.
Mai exact, potrivit unor surse din cadrul Casei
Naţionale de Asigurări Sociale, 579 de pensionari au
lunar o pensie cu valoarea între 20.000 şi 50.000 de
lei, 19 persoane au pensii cu valoarea între 50.000 şi
100.000 de lei, cinci persoane ridică o pensie lunară de
peste 100.000 de lei, 270 de foşti judecători şi procurori
au o pensie lunară de la 20.000 pînă la 50.000 de
lei. Pensionarii din educaţie, educatorii, învăţătorii şi
profesorii ridică lunar o pensie cu valoarea cuprinsă
între 2.000 şi 7.000 de lei. Începînd cu 1 octombrie
2021, pensia minimă stabilită pentru limita de vîrstă
este de 2.000 de lei. Circa 300.000 de pensionari vor
benefi cia de ea. În Republica Moldova, există peste
520.000 de pensionari pentru limită de vîrstă.