Campania de informare „UE pentru Moldova Rurală”: Suportul Uniunii Europene pentru localitățile rurale din Republica Moldova

 

În cadrul campaniei de informare UE pentru Moldova Rurală”, pe parcursul lunii septembrie și octombrie,  sînt organizate mai multe evenimente de informare a locuitorilor din zonele rurale despre proiectele de asistență financiară ale Uniunii Europene și despre istorii de succes. Primele activități au avut loc în satul Micleușeni, raionul Strășeni, și satul Răzeni, raionul Ialoveni, localități ce au beneficiat de asistența UE.

Localnicii au avut posibilitatea de a se informa despre îmbunătățirile aduse localității cu contribuția asistenței oferite de Uniunea Europeană, și anume creșterea competitivității sectorului agroalimentar, modernizarea infrastructurii de aprovizionare și canalizare, eficientizarea energetică a clădirilor publice,  suport pentru întreprinderile mici și mijlocii, încurajarea învățămîntului modern.

Reprezentanți ai autorităților publice locale au menționat că localitățile respective au mulți beneficiari susținuți de către UE, familii care au reușit deja să-și inițieze o activitate proprie și care au îndemnat toți agenții economici și persoanele interesate să aplice la proiecte finanțate de partenerii de dezvoltare.

La evenimentele de informare au participat reprezentanți și beneficiari ai proiectelor UE, ai Grupurilor de Acțiune Locală  și beneficiari din localitate, precum și organizații implementatoare ale proiectelor finanțate de UE.  Aceștia au discutat despre direcțiile de asistență și oportunitățile de finanțare oferite de Echipa Europa, în vederea modernizării zonelor rurale din țară.

 „De când sîntem parte a Grupului de Acțiune Locală „Plaiul Codrilor”, am reușit, cu suportul Uniunii Europene, să implementăm o serie de proiecte, printre care dotarea școlii din localitate cu camere de supraveghere video, tehnică pentru instruire modernă sau amenajarea unui spațiu pentru desfășurarea orelor în aer liber. Ne propunem și pe viitor să fim foarte activi, să participăm și să atragem tinerii din localitate să se implice”, a menționat Victoria Ivanesi, profesoară la gimnaziul „Ion Creangă” din Micleușeni.

Dumitru Braga, managerul întreprinderii sociale „Floare de cireș” din satul Răzeni, și-a lansat afacerea în anul 2013, iar cu suportul Uniunii Europene a reușit să se dezvolte acasă și să ofere servicii de calitate comunității în care trăiește: „Pentru noi este foarte important să fim în continuare susținuți de UE, ca să reușim să ne dezvoltăm mai mult și să  ajutăm cît mai mulți beneficiari ai cantinei sociale pe care o avem, să angajăm mai mulți lucrători, inclusiv persoane cu dizabilități.”

Întîlnirile  care se desfășoară în prezent demonstrează că relația stabilită între reprezentanții organizațiilor implementatoare ale proiectelor finanțate de UE și beneficiari este una care durează mult peste limitele perioadei de finanțare. Ea continuă identificîndu-se drept model de  abordare, drept model de soluție, drept țintă spre care  se merge în împlinirea unui scop anume. Un business sau altul pus pe picioare prin suportul direct al Uniunii Europene arată clar că se poate. Pot fi  amenajate clase în școli, pot fi dotate laboratoare, se poate  da viață unei cantine sociale în care cei  singuri simt un umăr lîngă umărul lor. Se poate, dacă există perseverență și dacă  efortul tău scurtează drumul spre binele celor din jur.

Întîlnirile care au loc în diferite localități aduc cu ele mai multă informație și aduc mai multă încredere. Tot ele aduc răspunsuri la niște întrebări pe care le ai formulate de mai multă vreme, dar la care nu avea cine răspunde.

Vizitele în cele 16 localități din întreaga țară sînt parte componentă a campaniei de informare „UE pentru Moldova Rurală”, realizată în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Comunicarea și vizibilitatea asistenței UE în cadrul programului Anual de Acțiune 2016”. Campania are scopul de a reflecta schimbările realizate în zonele rurale cu contribuția suportului oferit de Uniunea Europeană și Statele Membre.