Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile ar trebui să poarte numele fondatorului său, Andrei Gherman

 • Andrei Gherman, fostul ministru al Sănătății, ar fi împlinit 80 de ani pe 4 octombrie. Nu a apucat însă să-și sărbătorească aniversarea, pe 25 februarie el avea să ne părăsească pentru totdeauna.

   

  Andrei Gherman s-a născut la 4 octombrie 1941, în satul Dumeni, raionul Rîșcani. Aabsolvit Colegiul de Medicină din Bălți și Institutul de Medicină din Chișinău, specializîndu-se în medicină generală. A lucrat în calitate de medic-șef adjunct, apoi medic șef al Dispensarului Dermato-venerologic Republican. A îndeplinit funcția de șef adjunct al departamentului personal, șef al departamentului principal de personal, instituții educaționale de dezvoltare social și relații externe al Ministerului Sănătății, director adjunct și consultant al Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în domeniul sănătății.

 • Andrei Gherman și-a început cariera de la treptele de jos ale sistemului de sănătate, în cadrul unei echipe de ambulanță prespitalicească.
  Cunoștea sistemul de sănătate din interior, fiind responsabil de cooperarea
  internațională a acestuia. De la sfîrșitul anilor ’70, Gherman
  s-a implicat în consolidarea serviciului dermato-venerologic, la acele vremuri,
  de o necesitate stringentă. La începutul anilor ’80, pentru prima dată a
  fost introdus un nou sistem de înregistrare, monitorizare și raportare a datelor
  privind bolile venerice. Gherman a contribuit mult la consolidarea bazei
  materiale și tehnice, la proiectarea, construcția și funcționarea Dispensarului
  Dermato-Venerologic Republican, prin implicarea sa personală activă
  transformînd instituţia respectivă în una exemplară. În calitate de ministru, Andrei Gherman a convins politicienii și conducerea țării de necesitatea introducerii unui sistem obligatoriu de asigurări de sănătate, care a început a fi testat din anul 2004, în baza spitalului raional Hîncesti. El a reușit să acorde autonomie administrativă și fi nanciară serviciului de ambulanță, care, fi ind fortifi cat continuu,face față lucrurilor şi astăzi. Numirea lui Andrei Gherman, medic șef al Dispensarului Dermato-Venerologic  republican, în funcția de ministru al Sănătății în cabinetul lui Vasile Tarlev nu a fost o surpriză pentru colegii săi, merita această funcție! Ministrul avea să stabilească noi sarcini pentru echipa sa. Asistența medicală trebuia să le ofere pacienților acces la tratament și prevenire, dar unitățile sanitare publice erau în declin. Era necesar
  să fi e schimbată forma juridică de gestionare a acestora, să fi e îmbunătățit
  mecanismul de fi nanțare și să fi e introdus un sistem de asigurare obligatorie
  de sănătate. Înaltul profesionalism al lui Andrei Gherman a făcut posibilă instituirea unor reguli clare de lucru, uniformizarea și responsabilizarea tuturor instituțiilor medicale, precum și acreditarea acestora. Datorită reformelor, a fost posibilă revitalizarea sistemului de sănătate și schimbarea fundamentală a fi nanțării. Crearea Companiei Naționale de Asigurări de Sănătate a fost propunerea dlui Gherman. Stilul de management, implementat de acesta în perioada 2001-2005, a combinat democrația și autoritarismul, ceea ce a avut în final un efect pozitiv. În clădirea în care se află Ministerul Sănătății, ministrul Andrei Gherman a creat un mediu de lucru confortabil pentru angajați. El a contribuit mai mult decît oricine altcineva la prestigiul medicinei.
  Andrei Gherman avea cunoștințe enciclopedice în mai multe domenii,
  era o persoană cultivată, erudită, citea mult și își surprindea colegii recitînd
  pe de rost fragmente din romanele lui Dostoievski și ale altor scriitori, creînd
  pauze de relaxare care ”spărgeau” ritmul monoton al muncii zilnice.
  Din păcate, soarta îl pregătise pe Andrei Gherman pentru o grea încercare.
  Fiica sa avea să lupte pentru viață, pierzînd ultima rundă a bătăliei cu o
  boală incurabilă. Ceva mai tîrziu, el însuși confruntîndu-se cu o boală nemiloasă. Dar niciodată doctorul Gherman nu și-a exprimat nemulțumirea
  față de medici, înțelegînd că medicina nu este atotputernică, mai ales cînd e
  vorba de boli incurabile. A profitat la maximum de timpul care i-a fost dat să trăiască și să creeze. Activitatea sa a fost înalt apreciată atît de comunitatea medicală, cît și de autorități. Pentru serviciile sale remarcabile și contribuția enormă la dezvoltarea sistemului național de sănătate, Andrei Gherman a fost decorat cu Ordinul Gloria Muncii și cu titlul de Cetățean de Onoare al Chișinăului. Numele său este asociat cu profesionalismul și dedicarea totală la locul de muncă. A lăsat o moștenire bogată generațiilor viitoare.
 • Cu respect, colegii din comunitatea medicală care au activat împreună cu
  regretatul Andrei Gherman: Larisa CATRINICI, Maria BOLOCAN, Ion
  BAHNAREL, Valeriu OGLINDA, Victor VOLOVEI, Viorel CALISTRU