Proiectul Telemedicina în Republica Moldova va avea continuare

 • Zilele trecute, a avut loc Conferința de totalizare a proiectului ”Acces transfrontalier la asistență medicală prin telemedicină
  și echipamente moderne”, un proiect de actualitate majoră în sitiația pandemică în care ne afl ăm, susținut financiar de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Iar cei care au gestionat organizațional evenimentul la fața locului au fost Asociația Homecare din Republica Moldova, în parteneriat cu Asociația Social Link din România. Bugetul total al proiectului a fost de 220 000 EUR, alcătuit din 198 000 EUR fonduri ENI și 22 000 EUR contribuție proprie, perioada de implementare fi ind de 18 luni.
  Scopul proiectului a fost, și rămîne a fiîn continuare, creșterea calității asistenței medicale și sociale și îmbunătățirea sănătății sociale prin îngrijirea la domiciliu, oferită în Republica Moldova și România.
  Ca niciodată a apărut nevoia accesului la servicii sociale și medicale pentru un
  număr destul de mare de benefi ciari, prin crearea platformei transfrontaliere de telemedicină, cooperarea instituțională prin
  mobilitatea echipelor de lucru și transferul bunelor practici transfrontaliere prin intermediul platformei de telemedicină. Totodată, au fost depuse eforturi considerabile în procesul de modernizare a centrelor
  de îngrijire la domiciliu din Chișinău, Bălți, Țaul, Ștefan Vodă și Doroțcaia și a
  5 secții de dermatologie din Centrele de Sănătate din Republica Moldova.
  Așadar, în cadrul acestui proiect a fost creată Platforma de Telemedicină, ce
  deservește pacienții și medicii implicați în activități medicale de consult și îngrijire. Acest lucru se face prin susținerea actului medical la distanță, conectînd pacienții și lucrătorii medicali cu medicii, dar și pe
  medici între ei. Personalul medical poate folosi în acest scop funcționalități dedicate de teleconferință și împărtășire de date medicale (anamneză, imagistică etc.) în limitele legale.
  Pentru diseminarea rezultatelor, dar și pentru un schimb util de experiență,
  a fost elaborat Ghidul de bune practici în servicii comunitare de îngrijire, în acest sens fi ind organizat un șir de conferințe online pentru personalul medical, lucratorii sociali și prestatorii serviciilor de îngrijiri
  comunitare din Republica Moldova și din România. De asemenea, în cadrul proiectului au fost modernizate 5 centre de îngrijire la domiciliu și 5 secții de dermatologie din Centrele de Sănătate din Republica Moldova, care au fost dotate cu echipamente medicale moderne. Beneficiarii proiectului sînt 3148 de
  persoane cu nevoi de îngrijire medicosocială la domiciliu din Republica Moldova, care au acces la servicii de ingrijire mai calitative, grație posibilităților extinse de consultare și asistență oferite prin intermediul telemedicinei. Experții
  în psihologie din România au oferit 750 de consultații psihologice pentru personalul medical și pacienți din Republica Moldova. În cadrul proiectului, sunt mobilizați dermatologi, asistenți medicali din 42 Centre de Sănătate, asistenți sociali, psihologi și voluntari din Republica Moldova și România. Iar cel mai important este faptul că proiectul dat nu se sfîrșește ca atare, el va avea continuitate. Tamara Adașan, director AO Homecare,
  a menționat că experiența acumulată și oamenii antrenați în acest proiect
  vor continua să activeze prin intermediul altor proiecte, astfel ca Moldova să benefi cieze din plin de serviciile telemedicinei. Pentru asta, a menționat doamna Adașan, există o susținere reală din partea
  autorităților, a Ministerului Sănătății, dar și a Companiei Naționale de Asigurări
  în Medicină.
  _______________________
  Acest articol este realizat în cadrul proiectului
  ”Acces transfrontalier la asistență
  medicală prin telemedicină și echipamente
  moderne” (2SOFT/4.1/89), implementat cu
  sprijinul fi nanciar din partea Uniunii Europene
  prin intermediul Instrumentului European
  de Vecinătate în cadrul Programului
  Operațional Comun România-Republica
  Moldova 2014-2020, de către Asociația
  Homecare (Republica Moldova) în parteneriat
  cu Asociația Social Link (România).
  Conținutul acestei publicații este responsabilitatea
  exclusivă a Asociației Homecare și
  nu poate fi luat în considerare în niciun fel
  pentru a refl ecta opiniile Uniunii Europene
  sau ale Programului Operațional Comun România-
  Moldova 2014-2020.
  Mai multe informații pot
  fi găsite pe pagina web
  http://www.ro-md.md sau
  la managerul de
  proiect Lilia Bulat
  bulatlilia@yahoo.com