Abordări social-economice și filozofice. Cum pot folosi tehnologiile „verzi” în Moldova

De curînd specialiștii în domeniu au lansat un studiu-recomandare cu și despre tehnologizarea avansată, cu alte cuvinte despre o armonizare a proceselor de producție cu standardele de mediu. O abordare ecologică a producției dă dovadă de antreprenoriat responsabil. În același timp aduce beneficii pentru afaceri.  În primul rînd, acest lucru reduce costurile generale de producție și aduce transparență în fluxurile de materiale și energie. În al doilea rînd, crește productivitatea, oferind întreprinderilor posibilitatea de a-și extinde în continuare producția cu un impact minim asupra mediului. Respectarea standardelor de mediu și a cerințelor pieței este, de asemenea, calea către relații bune cu clienții și partenerii. Per ansamblu, aceste avantaje fac companiile mai competitive pe piețele naționale și internaționale.

De ce ar trebui compania DVS. să devină mai ecologică

Cu sprijinul  Uniunii Europene au fost elaborate 2.000 măsuri de Producție eficientă și mai curată din punct de vedere al resurselor (PECR) pentru 357 de ÎMM-uri din țările partenere din est. Perioadă de recuperare a acestor măsuri este mai mică de 5 ani. Acestea ar putea ajuta companiile să economisească 10 milioane EUR. În plus,  va fi posibilă economisirea a: 158 GWh de energie – consumul de energie al 43.000 de gospodării medii cu 2-3 membri din UE;  1.394.490 m3 de apă – consumul de apă a 12.563 gospodării medii europene;   44.210 tone de materii prime.  Aceste măsuri reduc, de asemenea, emisiile de CO2 cu 81.115 t (de cum aproximativ 17.644 mașini nu ar mai circula pe străzi) și cu 22,694 t reduc generarea de deșeuri solide (cantitatea produsă în mediu de 4.364 locuitori ai UE) pe an. Utilizarea eficientă a resurselor stimulează inovarea tehnologic și crearea de locuri de muncă ”verzi”, avantajează consumatorii prin produse mai ecologice și la deschide noi piețe de export și oportunități de afaceri pentru companiile locale. Pandemia de COVID-19 a afectat multe afaceri. Au intrat în impas ramuri întregi ale economiei.  În aceste condiții, pierderile inutile sînt un risc pentru afaceri. Optimizarea utilizării materialelor, energiei și apei, precum și a proceselor de lucru, poate reduce costurile și și duce spre o redresare rapidă a industriilor. Producția eficientă și mai curată din punct de vedere al resurselor (PECR), poate deveni un instrument important pentru redresarea economică. Aceasta implică o utilizare atentă a resurselor limitate pentru a obține beneficii maxime de proucție. Un control mai eficient al proceselor, ameliorarea condițiilor de muncă, gestionarea substanțelor chimice în siguranță, implementarea tehnologiilor avansate, eficiența energetică, reducerea și reevaluarea deșeurilor, inovarea pentru a crea produse ecologice – acestea și alte strategii RECP vor ajuta companiile să se refacă mai repede.

RECP, tehnologii și simbioză industrială (cînd deșeurile unei întreprinderi devin o resursă pentru alta întreprindere) este începutul acestei căi

 

Producție eficientă și mai curată din punct de vedere al resurselor

Metodologia de producție eficientă și mai curată din punct de vedere al resurselor (PECR) are diverse modalități de aplicare: poate fi schimbat produsul în sine sau poate fi  îmbunătățită tehnologia și controlul procesului de producție. Toate aceste acțiuni sînt corelate: permit companiei reutilizarea resurselor și reciclarea deșeurilor. Analiza în baza metodelor producției eficiente și mai curată din punct de vedere al resurselor (PECR), ajută întreprinderea să identifice oportunitățile care o fac mai durabilă:

Selectarea atentă a materiilor prime și a surselor de energie (prioritizând energia regenerabilă); îmbunătățirea proceselor de producție printr-o gestionare responsabilă, operare eficientă și tehnologii inovatoare și ecologice; Eliminarea sau reducerea materialelor toxice și periculoase; Reducerea deșeurilor, a apelor uzate și a emisiilor; valorificarea reziduurilor și a deșeurilor, promovarea sinergiilor între companii.

Experiența arată că mai mult de 60% de opțiuni de PECR, fie necesită un cost redus de implementare, fie se recuperă relativ rapid (între cîteva luni și până la trei ani). Acest lucru permite companiilor să realizeze economii de costuri fără investiții suplimentare de capital.

Pe lîngă beneficiile economice, rezultatele acestor practici îmbunătățesc performanța de mediu și socială a companiilor, sporind imaginea afacerii pe piață.  PECR facilitează, de asemenea, accesul la creditele ”verzi” disponibile prin intermediul instituțiilor financiare naționale și internaționale pentru a implementa proiecte costisitoare. Mai mult ca atât, RECP oferă întreprinderilor acces la mecanisme financiare care le stimulează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră – să îmbunătățească eficiența energetică și să treacă la energie regenerabilă.

Cum producția eficientă și mai curată contribuie la reducerea costurilor

 

Producția eficientă și mai curată din punct de vedere al resurselor a fost recunoscută la nivel internațional drept un instrument de optimizare a resurselor în toate tipurile de întreprinderi: Procesele de fabricație:  utilizarea PECR înseamnă conservarea resurselor și în același timp eliminarea materialelor toxice, periculoase și reducerea emisiilor și a deșeurile direct la sursa de generare.

Produsele: metodologia PECR ajută în analizarea necesității de resurse necesare în lanțul valoric și al ciclului de viață al produsului.  PECR promovează principiile de eco-design care sporesc durabilitatea și/sau reciclabilitatea produsului, ce reduce impactul negativ asupra mediului.

Infrastructurile de servicii: PECR ajută la introducerea practicilor de management, a tehnologiilor și a logisticii care reduc consumul de energie al clădirilor și transporturilor. Ca urmare, compania achiziționează mai responsabil și implementează programe de reciclare mai activ, iar deșeurile sunt reduse la minimum. În plus, companiile de servicii manifestă un interes mai mare pentru dezvoltarea fără deșeuri (în domeniul reparațiilor și reutilizării).

De exemplu, după identificarea surselor de deșeuri și determinarea cauzelor ascunse de producere a deșeurilor, o companie alimentară a constatat pierderi pe linia de producere a napolitanelor egală cu 15% din produsul neconform. Compania a remediat rețeta produsului, a consolidat controlul asupra producției și a reînnoit o parte a echipamentelor. Drept urmare, compania nu doar a obținut o calitate mai bună a napolitanelor, dar a redus și ratele de neconformitate până la 5%.

Care sunt etapele de implementare a Producției eficiente și mai curate

 

Producția eficientă și mai curată din punct de vedere al resurselor este implementată conform schemei: Planifică – Execută – Verifică – Acționează

Planifică – angajamentul: la această etapă, managementul companiei își exprimă angajament puternic de a acorda o atenție specială elaborării produsului, achizițiilor, producției, vânzărilor și întreținerii. Apoi în companie este înființată o echipă RECP. Aceasta este înființată pentru a conduce un proces de evaluare care identifică ineficiențele și pierderile la nivel de sursă ce va permite stabilirea priorităților relevante.

Execută – evaluarea: efectuarea auditului celor mai relevante fluxuri de resurse în ceea ce privește costurile și impactul asupra mediului. Proiectarea ecologică și analiza cauzelor esențiale vor fi utile în identificarea celor mai bune opțiuni RECP (selectarea materialelor, un control mai bun, tehnologie adecvată, procesare internă și externă).  Acest lucru este urmat de identificarea opțiunilor RECP fezabile din punct de vedere tehnic, economic și ecologic. Având în vedere acest lucru, se dezvoltă un plan de acțiune pentru companie.

Verificare – monitorizarea: sistemul de monitorizare bazat pe RECP este conceput pentru a măsura performanța cheie și indicatorii operaționali stabiliți în timpul evaluării, monitorizează utilizarea resurselor și determină costul real al deșeurilor și emisiilor. Acest lucru vă permite să găsiți în mod constant noi oportunități.  Acest lucru vă permite identificarea în mod constant a noi oportunități.

Acționează –  integrarea susținută cu sistemul de management: la această etapă se realizează un plan de acțiuni, procedura de evaluare și strategia de comunicare. Toate acestea vor asigura implementarea proiectelor RECP, cu implicarea diferitor departamente din cadrul companiei.

Ce asistență este disponibilă pentru companii?

Uniunea Europeană sprijină țările Parteneriatului Estic în tranziția lor către economii mai ”verzi”, mai eficiente și mai durabile. În același timp, UE abordează problemele de mediu și îmbunătățește bunăstarea ecologică a cetățenilor, oferind asistență tehnică și financiară.

Producția eficientă și mai curată din punct de vedere al resurselor este unul dintre domeniile prioritare ale programului EU4Environment.  În cadrul EU4Environment, și cu asistență tehnică din partea UNIDO, partenerii naționali ai PECR în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina de promovează utilizarea Producției eficiente și mai curate din punct de vedere al resurselor în rândul ÎMM-urilor. Partenerii naționali oferă servicii de consiliere și audit pentru companii, formează experți și facilitează accesul la finanțare pentru implementarea proiectelor ”verzi”.

De asemenea, Uniunea Europeană oferă finanțare pentru investițiile verzi în parteneriat cu instituții financiare internaționale precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Banca germană de Dezvoltare KfW, în cadrul inițiativei EU4Business, precum și prin Fondul pentru o Creștere Ecologică și fereastra FINTECC EU4Climate.  În 2020, Uniunea Europeană a oferit o garanție de până la 100 de milioane EUR pentru a sprijini investițiile BERD de aproximativ 300 de milioane EUR și împrumuturi suplimentare din partea actorilor din sectorul privat pentru investiții totale cumulative de peste 500 de milioane EUR. Printre altele, acest sprijin va aborda redresarea în urma COVID-19 prin investiții verzi, inclusiv în țările Parteneriatului Estic.

Poți afla mai multe în ghidul părților interesate privind finanțarea RECP de către ÎMM-uri în cadrul PaE.

 

Cum pot folosi tehnologiile „verzi” în Moldova?

Trebuie să ia-i legătura cu Proiectul UNIDO RECP al Acțiunii EU4Environment și să consulți Instrumentul online de evaluare creat de Acțiunea UE4Environment, care a fost înființat cu sprijinul Uniunii Europene.  Cu finanțare din partea Uniunii Europene, UNIDO colaborează cu întreprinderile pentru a identifica, evalua și pune în aplicare opțiuni de producție mai curată.

Mai mult, afacerile pot aplica și la Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, al Guvernului Republicii Moldova. Prin intermediul Programului, ÎMM-urile beneficiază de consultanță, asistență tehnică și instruire pentru a identifica soluții și a întreprinde acțiuni concrete pentru a trece la producția ”verde”. În cea de-a doua etapă, ÎMM-urile primesc, de asemenea, sprijin financiar sub formă de granturi pentru implementarea acțiunilor de ecologizare privind eficiența resurselor.

Avem mai multe exemple despre modul în care ÎMM-urile din Moldova și-au redus cu succes costurile de producție legate de energie, utilizarea materialelor, substanțele chimice și deșeurile precum și gestionarea efluenților, atenuând în același timp impactul asupra mediului în istoriile companiilor „Agrosfera„, „Doina-Vin”, „Orhei-VIT” și „Stăuceni„.

Preluat de pe situl Programului Regional de Comunicare al UE pentru Vecinătatea Estică.