Presedintele   ARPA  “ UniAgroProtect “, Valeriu Mironescu:  fiecare ramură din agricultură are istoria sa proastă de “succes”.

 

În Complexul Agroindustrial al Republicii Moldova  sunt  antrenațpă puțin peste       350 mii de angajați, dar ținînd cont și de conexiunile interramurale, această cifră alcătuiește peste 600 mii de oameni. Acest lucru relevant, reflectă importanța ramurii agricole pentru întreaga economie națională.

Astăzi în ramură se simte o criză sistemică. Toate segmentele sunt dezechilibrate și de-facto nu funcționează. Situația poate fi catalogată ca o imitație de activitate din partea autorităților de stat.

De-a lungul anilor Complexul Agroinustrial și-a perdut funcția de sursă principală financiară a statului, cu desăvîrșire și-a perdut capacitatea de a asigura cu produse alimentare populația R. Moldova. Complexul  legumicol și de procesare a legumelor a dispărut complect.

Mii de producători mici și mijlocii, care asigurau  cu legume întreaga necesitate a consumătorilor din  țară, n-au  rezistat concurenței şi inactivităţii din partea statului și au falimentat în fața importului nelimitat și neregulamentat, monopolizat în special impuși de importatorii din Turcia. După distrugerea producătorilor mici din legumicultură prețurile au crescut de 3-4 ori față de perioada asigurată de producătorii autohtoni. Același lucru se atesta și in alte ramuri de producere  (carne, lapte, apicultură, horticultură, agricultură conservativă, acvacultură, ovine și caprine, viniviticultura). Fiecare ramură are istoria sa proastă de “succes”. Ministerul de ramură doar  face imitație de activitate vertiginoasă, așa – numitele reforme în agricultură, nu sunt altceva, decît acţiuni de moment ineficiente.

În această ordine de idei, în regim de urjență, este necesar de elaborat și implementat un șir de Programe Naționale, care cardinal vor schimba spre bine situația în Comlexul Agroindustrial și anume:

 

  1. – crearea Agenției de Aciziții și Comerț.
  2. – finanțarea “la chee” a construcției sistemei de irigare pentru culturile ce aduc valoare adăugată.
  • – programul de fertilizare a solului și protecție a plantelor și a mediului.
  1. – programul de Asigurare în agricultură.
  2. – crearea Agenției Naționale de Repatriere a cetățenilor R. Moldova, motivarea lor prin proiecte agricole.
  3. – implementarea proiectului pilot a Impozitului unic agricol, testarea lui în toate raioanele R.Moldova cîte trei agenţi economici din fiecare raion.
  • schimbarea cardinală a regulilor de subvenționare, excluderea piedicilor intenționat create de așa numiții agricultori veniți în ramură prin tranzit.

Toate aceste proiecte sînt elaborate (magistral) de către ARPA UAP. Necesită conexiune și adaptare la regulamentele și legislația în vigoare de către specialiști de inaltă pregatire în domeniul Agroindustrial.

 

 

Stimați politicieni!

 

      Aceste proiecte vitale pentru țara noastră pot fi implementate de Asociația Uniagroprotect cu susținerea reală și incontestabilă a unui grup de deputați cu adevarat specialiști de valoare înaltă care au servit cu dedicatie de sine ramura Agroindustriala dar nu de către Papagalii agricoli, care au slujit cu credință sectele sale politice și vociferau tot ce vad doar pentru dividentele sale.

In această ordine de idei ne adresăm și solicităm de la partidele politice implicate în maratonul electoral să ofere trei locuri în lista voastră electorală (în zona de trecere) pentru a fi ocupate de profesioniști remarcabili,  recunoscuți în complexul agroindustrial.

În cazul în care inițiativa noastră va fi acceptată de un partid, noi vom depune toate forțele, puterile și cunoștintele pentru a susține acest partid, indiferent de vectorul declarat.

Din acest moment, respingem orice invinuire, născoceli electorale care induc electoratul în eroare.

O zicem respicat, pe simplul motiv că timp de 30 de ani, nu ne-am trezit în UE, nu ne-am unit cu România și nici nu am ajuns în Uniunea Euroasiatică – totul a fost doar momeală electorală, în schimb am ajuns cea mai săracă țară din Europa, cei mai iscusiți cerșetori, cu o criză economică, socială și demografică, fără precedent şi cu complexul Agroindustrial distrus şi care a înregistrat cea mai dramatică scădere din istoria sa.

Fără precedent, sau risipit cetățenii Republicii Moldova pe tot globul.

În acțiunea noastră, ne vom conduce de două priorități:

  • Restabilirea complexului Agroindustrial;
  • Decizia Comisiei Electorale Centrale, care în baza Constituției Țării și Legislației în vigoare, a inclus formațiunea politică respectiva în cursa electorală.

Selectarea persoanelor propuse de asociație se va face transparent și democratic. La cele relatate, asteptăm reflecții de la cei care cu adevărat au tinut și țin la agricultura țării.

A venit timpul, așa cum a spus primul Președinte a Republicii Moldova, Mircea Snegur “Să alegeți grîul de neghină”.

 

 

Cu respect și considerațiune,

Presedintele  ARPA  “ UniAgroProtect “                                Valeriu Mironescu