Secte instituționale. Noi sîntem independenți și virgulum!

 

 

O să ziceți că atacăm sfintele instituții ale statului. Atacăm! Instituțiile statului, unele dintre ele, ca să-și asigure un anumit grad de confortabilitate, dar și de securitate, au înălțat în jurul lor garduri statutare, de gașcă. Au scris  (sau au copiat) că instituția cutare este independentă și, în cazul în care vreun farmazon din afara instituției (politician rînzos sau chiar ziarist muritor, în sens că moare de curiozitate) cere ceva de la înalții demnitari sau, Doamne ferește, arată cu degetul peste vreo neregulă, sărim ca la «pojar», ingerință, dom”le, ne atacă, nu ne lasă să ne facem meseria. Problems! Avem dreptul, ba chiar și obligațiunea, să ne criticăm doar noi pe noi, ceilalți să răspundă prompt la chemarea citațiilor expediate de noi. Cam așa visează roz-bombon fiecare procuror.

  • Nimeni nu are dreptul să atingă justiția, nici măcar cu o floare,  pentru că justiția este independentă, condusă, medaliată, obrăzată și  gestionată  doar de Consiliul Superior al Magistraturii,  plătit de stat, cum altfel. De regulă, CSM nu ascultă de nimeni, are ficat autonom, este organ cu structură și filozofie internă suverană. Membrii CSM se scarpină și sughiță doar în conformitate cu legislația în vigoare, cu mici excepții. Ministrul Justiției, în mare parte, este ministru peste închisori. Din cînd în cînd, dînsul face politici și reforme. Toate celelalte sfori în justiție le trage CSM-ul. Dacă raportăm cîte kile are ministrul justiției, la numărul de politici puse în icrele reformelor, cam așa stau lucrurile, dacă mă-nțelegeți ce vreau să spun în childuri.
  • Nimeni nu are dreptul să mîzgălească vreo virgulă care să umbrească activitatea Curții Constituționale. Această Curte este mega independentă. Curtea Constituţională este independentă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei. Așa scrie într-o lege despre CC. Garantul celor scrise în Constituție este președintele. Ar trebui să înțelegem că președintele este un fel de «nacialnic» și peste CC. Ferească Sfîntul, nu încercați să gîndiți atît de strîmb. Și mai scrie că distinsa Curte Constituţională garantează supremaţia Constituţiei, asigură realizarea principiului separării puterilor în stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecătorească şi garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. Deci, CC veghează ca nimeni să nu atenteze la independența instituțiilor. Cu alte cuvinte,  noi sîntem independenți, vouă vă asigurăm independența, iar ceilalți să facă ce le trăsnește prin cap, să muncească, de exemplu. Dacă CC spune că adevărul ei este irevocabil, gata, nimeni pe fața pămîntului nu mai poate contrazice sfintele adevăruri aduse de către cîțiva oameni ca toți oamenii, care mănîncă, beau, fac pipi, doar că sînt îmbrăcați ca popii și nu cunosc ce-i aia sărăcie.
  • Nimeni nu are dreptul să se intereseze cum se muncește la Procuratură, bunăoară, pentru că Procuratura, de la Hristos încoace, este independentă prin vocație. Tot ce ține de activitatea procuraturii (iar procuratura ține în mînă tot) este taină mare, respectiv, dosarele. Există un Consiliu Superior al Procurorilor – organ reprezentativ şi de autoadministrare a procurorilor – garantul autonomiei, obiectivităţii şi imparţialităţii procurorilor. Atît, alții nu au trecere.
  • Nimeni nu are dreptul să privească urît în direcția avocaților, pentru că și avocații, într-un fel sau altul, pretind a fi independenți, au Barou.
  • Nimeni nu poate apostrofa notarul, pentru că notarul este entitate juridică independentă. Ăștia, în mare parte, sînt independenți și financiar, spre deosebire de ceilalți mîncători de bugete din justiție. Au Cameră Notarială. Camera Notarială este o organizație profesională, înființată în temeiul unei legi speciale, cu personalitate juridică, cu patrimoniu și, cum vă ziceam, cu buget propriu.
  • Nimeni nu poate pătrunde în treburile interne ale altei Curți, celei de Conturi. Acolo doar lupu păzește oile. În legea cu și despre Curtea de Conturi scrie ca la proști: membrii Curții de Conturi sînt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe toată durata acestuia. Aceștia sînt demnitari de stat și sînt supuși incompatibilităților prevăzute de lege pentru judecători. Drept că ceva li se interzice. Li se interzice să facă parte din partide politice sau să desfășoare activități publice cu caracter politic. La o leafă de 20 de mii, poți să înduri și insuportabila despărțire de partid. Marian Lupu a fost membru activ în toate partidele globului pămîntesc, iar acuma, ca să vezi, are opreliște de partid. Poate intra doar în contabilități. Tot în lege mai scrie că membrilor Curții de Conturi li se interzice exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităților de comerț. Să fie clar, ei nu au voie să ocupe tarabe nici la Piața Centrală, nici la cea de la Dokuceaev.
  • Nimeni niciodată nu are voie să telefoneze pretențios la Primărie. Măria sa Primăria este independentă. La început a fost cuvîntul, apoi autonomia publică locală.

 

Stan LIPCANU