(doc) Noi restricții de călătorie pentru moldoveni în mai multe state, în contextul pandemiei Covid-19. Vezi datele actualizate

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează despre actualizarea alertelor de călătorie (conform situației din data de 6 noiembrie 2020). Informațiilor prezentate conțin următoarele aspecte:

– Stare de urgență – Restricții de intrare – Categoriile exceptate – Prevederi privind tranzitul – Măsuri pe plan intern – Alte informații utile și surse oficiale de documentare – Informații de contact.

Astfel, potrivit informațiilor prezentate de MAEIE, în România este menținută interdicția de intrare pe teritoriul țării, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor, cu o serie de excepții. Cetățenii Republicii Moldova, ca și ai altor state, care nu se încadrează în categoriile de excepții nu au dreptul de a intra pe teritoriul României, pe durata stării de alertă.

Totodată, cetățenii Republicii Moldova, eligibili pentru intrarea în România – potrivit prevederilor HG 856 din 14.10.2020, privind prelungirea stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, nu vor fi plasați în izolare/carantină la intrarea în România. Această măsură este aplicabilă până la intrarea în vigoare a unei alte decizii a CNSU.

În cazul străinilor aflați în tranzit – intrarea pe teritoriul României poate fi permisă dacă prezintă garanții că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinație sau că vor părăsi teritoriul României – având acte doveditoare în acest sens.

În Ucraina, potrivit evaluării autorităților țării, Republica Moldova se află pe lista statelor cu risc epidemiologic scăzut – categoria verde. Astfel, persoanele care sosesc din Moldova pot intra pe teritoriul Ucrainei fără a mai fi nevoite să fie amplasate în carantină sau autoizolare sau să prezinte rezultatul negativ al testării Covid-19. Totuși, este necesar să prezinte obligatoriu la punctul de trecere polița de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru Covid-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină.

Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii Moldova poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că aceasta va fi efectuată în decurs de 48 ore (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul, biletul de călătorie cu avionul) și a poliței de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru Covid-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină.

În Cehia a fost instituită stare de urgență în sănătate publică, începând din data de 5 octombrie 2020 până la 20 noiembrie 2020. Astfel, nu este permisă intrarea în Cehia a cetățenilor din statele non-membre UE, în scop turistic sau pentru vizite de scurtă durată (până la 90 de zile), cu câteva excepții. Începând cu 9 noiembrie 2020 Republica Cehă introduce un nou mecanism al pentru evaluarea situației epidemiologice în țările Uniunii Europene / Spațiului Schengen, ce reglementează regulile de călătorie în țară. Statele membre UE + sunt împărțite în trei categorii – verde, portocaliu și roșu.

În Franța, din 17 octombrie 2020 este instituită din nou stare de urgență sanitară. Începând cu data de 30 octombrie și până cel puțin pe 1 decembrie 2020, este instituită și carantină națională. intrarea cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul statului respectiv poate fi admisă doar cu câteva excepții, pe care le găsiți în tabelul de mai jos.

Germania a declarat ”stare de pandemie”. În acest context, deplasările cetățenilor Republicii Moldova în pe teritoriul acestei țări rămân în continuare restricționate. Călătoriile sunt permise doar în baza unui motiv întemeiat. Lista acestor motive este menționată în rubrica ”Categorii Exceptate” din tabelul atașat mai jos.

Totodată, prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul Republicii Federale Germania aparține exclusiv ofițerului de frontieră. Persoanele care vor fi admise pe teritoriul statului urmează să se supună testării pentru verificarea infecției Covid-19, într-o perioadă de cel mult 72 ore de la sosire. Alternativa presupune în mod automat autoizolarea la domiciliu pentru 14 zile. În cazul neîndeplinirii obligațiilor aferente testării, respectării măsurii autoizolării sau a condițiilor de tranzit, autoritățile germane pot aplica sancțiuni în valoare de până la 25.000 de euro.

În Italia, la 3 noiembrie, Consiliul de miniștri al țării a aprobat un nou decret-lege, prin care se introduc un șir de măsuri restrictive, inclusiv de circulație/deplasare. Noile restricții au intrat în vigoare la 06.11.2020 și se vor aplica până la 3 decembrie 2020. Totodată, rămân în continuare valabile regulile de intrare în Italia, stabilite prin decretul din 13 octombrie, care pot fi consultate accesând linkul: https://it-it.facebook.com/MoldovainItaly/

În Polonia, intrarea străinilor pe teritoriul țării este interzisă.Persoanele exceptate de la restricțiile de intrare sunt supuse autoizolării obligatorii (cu unele excepții). La granița cu Rusia, Ucraina și Belarus sunt deschise doar câteva dintre punctele de trecere a frontierei. Categoriile cărora li se permite intrarea în țară le puteți găsi în tabel.

În Rusia, frontierele naționale pe cale rutieră, ferată, fluvială și maritimă pentru pasageri sunt închise din data de 30.03.2020. La 27.07.2020, Guvernul Federației Ruse a anunțat redeschiderea frontierelor aeriene începând cu data de 01.08.2020. Redeschiderea se realizează treptat, în funcție de acordurile bilaterale realizate între autoritățile aeronautice civile din Rusia și celelalte state. În Rusia, s-au redeschis aeroporturile din Moscova, regiunea Moscova, St. Petersburg și Rostov-pe-Don. Din 3 septembrie, Rusia a extins lista țărilor pentru traficul aerian. Zborurile către Egipt, Emiratele Arabe Unite și Maldive au fost reluate. Călătoriile se vor efectua din aeroporturile Cairo, Dubai și, respectiv, Velana. Zborurile din Republica Qazaqstan, Republica Kârgâză şi Republica Belarus, de asemenea au fost reluate.

Care sunt condițiile de intrare/ tranzitare a teritoriului altor state și regulile de aflare pe teritoriul țărilor respective, precum și restricțiile impuse și sancțiunile prevăzute în cazul nerespectării regulilor vedeți în tabelul de mai jos.

Datele din tabelul de mai sus pot fi modificate, dacă autoritățile statelor străine vizate vor adopta alte decizii. Aceste informații sunt publicate în regim operativ de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare (lista poate fi accesată pe pagina web a ministerului: bit.ly/2ZOPUrn). Informațiile curente se bazează pe cele mai recente date disponibile și sunt colectate din surse naționale autorizate și publice și sunt publicate la secțiunea „Alerte de călătorie Covid-19”.