Culesul nucilor pe pomii din apropierea rețelelor electrice este periculos. Respectați regulile de securitate, evitați tragediile!

 

În legătură cu începutul culesului timpuriu al nucilor verzi, administraţia ÎCS „Premier Energy Distribution” SA atrage atenţia populaţiei, a agenților economici implicați în aceste lucrări sezoniere, a organelor de supraveghere și a autorităților publice locale asupra necesităţii respectării stricte a regulilor de securitate electrică și de protecție împotriva electrocutărilor în timpul strângerii nucilor de pe pomii din apropierea liniilor electrice  aeriene sau a altor instalaţii electrice: posturi de transformare, panouri şi cutii de distribuţie, etc.

Analiza  circumstanțelor producerii accidentelor de electrocutare ce au avut loc anii trecuți în timpul acestor lucrări denotă faptul că persoanele implicare în asemenea activităţi nu sunt instruite suficient în materie de securitate electrică, manifestă deseori un comportament iresponsabil sau dau dovadă de exces de încredere în capacitățile proprii. În particular acestea nu ţin cont de aflarea sa la distanţe inadmisibile de la conductorii aflaţi sub tensiune, utilizează diferite ţevi, bare metalice sau crengi verzi pentru a scutura nucile, neglijând astfel riscul atingerii prin intermediul lor de conductori sau al creării unui arc electric. De asemenea, ele neglijează precipitaţiile, umiditatea solului și a celei din atmosferă, care facilitează scurgerea sau transmiterea curentului prin intermediul diferitor obiecte folosite în calitate de instrument de lucru. Chiar şi atingerea conductorilor electrici de crengile verzi  sau umede ale copacilor poate fi cauza unui accident cu consecinţe grave sau chiar fatale pentru persoanele aflate în acel moment pe copac.

Având în vedere existența acestor riscuri şi cerinţele normelor de securitate electrică  se interzic categoric orice fel de activităţi desfăşurate in zona de protecție a instalaţiilor electrice! Avertizaţi despre acest pericol persoanele care nu cunosc sau ignoră regulile de securitate și cereți în mod imperativ respectarea lor!

„Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice”, adoptat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 514 prevede măsuri obligatorii spre executare sub aspectul asigurării securităţii electrice atât pentru întreprinderile din domeniu, cât şi pentru proprietarii sau arendaşii loturilor de pământ, implicit pentru angajații lor și populaţie. Una din cele mai frecvente încălcări ale Regulamentului constă în plantarea şi întreţinerea în zona de protecţie a reţelelor electrice a pomilor fructiferi, în special a nucilor şi efectuarea lucrărilor de strângere a roadei în coridorul de securitate al LEA.  Din această cauză orice activităţi ale populaţiei în aceste împrejurări sunt însoţite de un pericol major de electrocutare, care poate surveni ca rezultat al apropierii la o distanţă inadmisibilă, al contactului direct sau prin intermediul unor obiecte metalice ori umede de conductorii LEA aflați permanent sub tensiune.

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA inspectează în mod planificat LEA și efectuează lucrări de tăiere a vegetaţiei în zonele de protecţie ale instalaţiilor electrice, dar populaţia trebuie să conştientizeze riscurile la care se expune apropiindu-se de acestea şi să renunţe în mod categoric la asemenea intenții.

Este vital important să respectaţi următoarele reguli:

–       nu urcaţi pe pomii prin coroana cărora trec conductorii liniilor electrice aeriene sau care cresc în apropierea LEA;

–       nu folosiți prăjini metalice sau umede pentru a bate nucile;

–       nu urcați pe scări sau schele, în special pe cele metalice în apropierea conductorilor  LEA;

–       nu aruncați nimic în direcția rețelelor electrice;
–       nu permiteţi copiilor să culeagă fructe de pe pomii din preajma LEA şi a instalaţiilor electrice sau să se joace în preajma acestora;
–       nu vă apropiaţi de conductorii liniilor electrice, întrerupătoare şi alte echipamente electrice şi nu le atingeţi;
–       nu vă apropiaţi şi nu atingeţi conductorii care atârnă avariat în urma unor intemperii în apropierea instalaţiilor electrice;
–       nu vă urcaţi pe pilonii liniilor electrice aeriene;
–       nu legaţi animale domestice de pilonii liniilor electrice aeriene;
–       despre orice defecţiune sau accident informaţi imediat operatorul de distribuție prin intermediul Oficiului  24 de ore la numărul de telefon 022- 43-11-11.

Reţineţi: instalaţiile electrice se află permanent sub tensiune și reprezintă un pericol iminent de electrocutare! Respectaţi întocmai regulile de securitate și cereți în acest sens un comportament  responsabil de la cei apropiați! Astfel vă veți proteja personal şi veți feri de pericole persoanele dragi Dvs.
Departamentul Relații Externe și Comunicare

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

23.07.2020