Campania „UE pentru Moldova Rurală” – rezultate și oportunități ale asistenței UE pentru dezvoltarea localităților rurale din Republica Moldova

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a lansat campania de comunicare „UE pentru
Moldova Rurală”, inițiativă menită să reflecte rezultatele și schimbările realizate în zonele
rurale, 0dar și să prezinte oportunitățile curente oferite de către Uniunea Europeană pentru
dezvoltarea localităților rurale din Republica Moldova. Evenimentul a avut loc joi, 16 iulie 2020,
cu transmisiune LIVE și a reunit într-un dialog interactiv reprezentanții Delegației UE în
Republica Moldova, ai autorităților publice centrale și beneficiarii asistenței Uniunii Europene.
„Uniunea Europeană în calitate de cel mai puternic susținător al Republicii Moldova sprijină
locuitorii țării, așa încât oamenii să se simtă bine acolo unde trăiesc, iar prosperitatea poate fi
viabilă doar dacă este implicată întreaga țară în acest proces de dezvoltare. Pentru un trai
decent, cetățenii au nevoie de un loc de muncă bine plătit, infrastructură modernă, conexiune,
servicii care vin la oameni și un mediu bun și protejat.
Campania „UE pentru Moldova Rurală” are drept scop oferirea a mai multe informații
cetățenilor Republici Moldova despre ceea ce face Uniunea Europeană pentru a contribui la
dezvoltarea localităților rurale din această țară, acest lucru fiind realizat printr-o serie de
proiecte și programe bilaterale. Uniunea Europeană, împreună cu partenerii din Statele
Membre UE, susține Republica Moldova de mai mulți ani pentru a contribui la dezvoltarea
locală, iar datorită eforturilor comune ale locuitorilor, fiecare localitatea rurală poate beneficia
de standarde europene de viață”, a declarat Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în
Republica Moldova, prezent la evenimentul de lansare.
În cadrul LIVE-ului, au fost discutate obiectivele sprijinului UE pentru zonele rurale în atenuarea
impactului socio-economic cauzat de pandemia COVID-19; direcțiile de asistență ale UE și
proiectele sectoriale demarate pe tot teritoriul țării; istoriile de succes la nivel național ce
vizează modernizarea zonelor rurale din Republica Moldova cu sprijinul UE. Totodată, au fost
enunțate proiectele de asistență ale UE din acest domeniu:
 Proiecte de dezvoltare locală prin intermediul abordării LEADER și a Grupurilor de
Acțiune Locală;
 Proiectul „Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova”;
 Proiecte de susținere a sectorului IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în zonele
rurale;
 Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” – alimentarea
cu apă și canalizare, eficiența energetică, gestionarea deșeurilor solide.
Campania de comunicare „UE pentru Modova Rurală” tinde să răspundă necesităților
informaționale ale cetățenilor acestei țări. Inițiativa prevede organizarea unui șir de activități,

cu scopul de a aduce informații practice în vizorului publicului larg și tuturor grupurilor
interesate.
Campania va fi desfășurată prin intermediul instrumentelor de informare TV, online, în mass-
media națională și locală, precum și pe rețelele sociale, care au devenit o sursă de informare
importantă pentru toate regiunile țării, în special, în perioada pandemică pe care o traversăm.