De luni, microbuzele-101-103-și-121 vor circula altfel

Din data de 1 iunie 2020 vor fi operare modificări în itinerarele unor rute municipale de microbuz. Astfel, din 01.06.2020, se modifică parțial itinerarele rutelor municipale de microbuz nr. 101, nr. 103, nr. 121, după cum urmează:

Ruta nr. 101: tur – de pe str. Alexei Șciusev pe str. București și în continuare, pe traseul stabilit; retur – pe traseul stabilit.

Ruta nr. 103: tur – în raza sat. Dumbrava: str. Drumul Vilelor, str. Durleşti, în raza or. Chişinău: şos. Balcani, str. Liviu Deleanu, str. Nicolae Costin, str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, str. Mihai Viteazul, str. Mitropolit Dosoftei, str. Maria Cebotari, str. Columna, str. Ismail, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseul stabilit; retur – în raza or. Chișinău: de pe str. Ion Creangă pe str. Alba-Iulia, str. Ion Pelivan, str. Nicolae Costin, str. Liviu Deleanu pe şos. Balcani, în raza sat. Dumbrava: str. Durleşti, str. Drumul Vilelor; Se stabilește stația terminus a rutei municipale nr. 103 pe str. Drumul Vilelor din sat. Dumbrava.

Ruta nr. 121: tur – de pe str. Liviu Deleanu pe șos. Balcani, în raza sat. Dumbrava: str. Durlești, str. Ion Botezătorul; retur – de pe str. Ion Botezătorul pe șos. Balcani, str. Liviu Deleanu și în continuare pe traseul stabilit; Se stabilește stația terminus a rutei municipale nr. 121 pe str. Ion Botezătorul din sat. Dumbrava.